หลากหลายความประทับใจ สร้างบ้าน อยู่อาศัยของเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์

หลากหลายความประทับใจ ของเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์

สร้างบ้านกับ เอสซีจี ไฮม์

สบายใจมาก คุ้มค่าในแง่จิตใจที่สุด

คุณรัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย อ่านต่อ

สร้างบ้านหลังนี้คุ้มมาก

ถ้าย้อนเวลาได้ ก็ยังจะสร้างกับเอสซีจี ไฮม์

นายสุธี อัสววิมล อ่านต่อ

สร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลย

เขาจัดการดูแลให้เราหมด

คุณศิระ - คุณสินฤดี ศรีศุกรี อ่านต่อ

ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ

บ้านตอบโจทย์กับปัญหาในเมืองไทย

แพทย์หญิงศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธุ์ อ่านต่อ

คุณไพโรจน์ - คุณกุลลยา เมฆธน อ่านต่อ

เราต้องการบ้านคุณภาพ ให้ลูกมีชีวิตที่ดี

เอสซีจี ไฮม์ ตอบโจทย์ที่สุด

คุณพรรณพิไล จันธรรมาพิทักษ์ อ่านต่อ

สร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์

จบสวยทั้งหลัง แม้ ไม่มีเวลามาคุม

คุณสมนึก และคุณกิตติพล สิทธิไวทยาภรณ์ อ่านต่อ

บ้านเป็นการลงทุนที่ใหญ่สุดในชีวิต

ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ผศ.นพ สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ อ่านต่อ

เอสซีจี ไฮม์ เป็นบ้านที่สร้างแล้ว

"สบายใจค่ะ"

คุณสุรเวช และคุณศชล เตลาน อ่านต่อ

การสร้างบ้านอย่ามองที่ราคา

ให้มองคุณภาพและการอยู่อาศัยระยะยาว

คุณบุญทิพย์ กฤตชัยกุล อ่านต่อ

อากาศในบ้านเอสซีจี ไฮม์ สะอาดมากๆ

ฝุ่น PM 2.5 น้อย พักผ่อนสบาย

นายกานต์ ตระกูลฮุน อ่านต่อ

เรารักที่จะอยู่บ้าน ชีวิตดี๊ดี

ดีที่สุดละ บ้านเอสซีจี ไฮม์

คุณวิไลลักษณ์ ปอแก้ว อ่านต่อ

อากาศภายในบ้านสะอาดมาก ๆ

ฝุ่น PM 2.5 น้อย พักผ่อนสบาย

คุณกษม ภูติจินดานันท์ และครอบครัว อ่านต่อ

คุณวิธวินท์ วิทยานนท์ อ่านต่อ

สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด คือ

การป้องกันฝุ่นเข้าบ้าน

คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ อ่านต่อ

สร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ คุ้มค่ามาก

ผ่านมา 10 ปีแล้ว บ้านยังใหม่เหมือนเดิม

คุณนพพร-คุณอภิชาติ ศิวโมกษ์ อ่านต่อ

อยู่บ้านเอสซีจี ไฮม์ 10 ปีแล้ว คุ้มมากๆ

เพราะแทบจะไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเลย

คุณประพจน์ - คุณจันทร์พิมพ์ คล้ายสุบรรณ อ่านต่อ

เข้าอยู่บ้านเอสซีจี ไฮม์

หมดปัญหา เรื่องฝุ่นและเสียงรบกวน

คุณรัตติยา ลือฤทธิกุล อ่านต่อ

บ้านเอสซีจี ไฮม์ ทำให้เรารู้สึกสบาย

จนไม่อยากออกไปไหนเลย

คุณยืนยง วิเศษธรรมกุล และ คุณวีณา สุดดี อ่านต่อ

คุณกุลวดี กุลเนตุ อ่านต่อ

คุณนงนุช - คุณปริญญา จวนจตุรงค์กุล อ่านต่อ

แค่อาการภูมิแพ้ของลูกๆหายไป

ก็คุ้มค่ามากๆแล้ว

คุณนิอร เอี่ยมสกุล อ่านต่อ

เอสซีจี ไฮม์ บ้านที่ถูกใจ

คุณภาพคุ้มค่า อยู่แล้วสบายใจไร้กังวล

คุณประวิทย์ และคุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล อ่านต่อ

สร้างบ้านสบายใจมาก

อยู่อาศัยได้อย่างอุ่นใจ คุ้มค่าจริงๆ

คุณฮารุโยชิ คุณนิรัตน์ โรกุโต้ อ่านต่อ

คุณวิทย์ และคุณสมใจ วุฒิพุธนันท์ อ่านต่อ

ผมรู้สึกภูมิใจแทนพวกคุณ

ที่คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้า

คุณพิษณุ พานิชสุข อ่านต่อ

ผมมองหาบ้านที่ลดฝุ่น ลดเสียง

ภรรยาอยากได้บ้านสวย ฟังก์ชั่นลงตัว

คุณนเรนทร์ ศรีสกุลแก้ว และ คุณชลธิชา วงศาโรจน์ อ่านต่อ

คุณวัฒนา และคุณจันทนา พัวพัฒนขจร อ่านต่อ

ดร. ภญ. ศิรินารถ วาสนะวัฒน อ่านต่อ

ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับ

บ้านเอสซีจี ไฮม์ คุ้มค่ามากจริงๆ

คุณกนกวรรณ และ คุณณัฐภูมิ พิเศษสุขบันเทิง อ่านต่อ

คุณพรรณพิไล จันธรรมาพิทักษ์
และครอบครัว อ่านต่อ

คุณอภิชาติ คุณนพพร ศิวโมกษ์ และครอบครัว อ่านต่อ

ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย อ่านต่อ

บ้านเอสซีจี ไฮม์

พักผ่อนสบาย รู้สึกสดชื่น

คุณทิวพล และคุณสุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อ่านต่อ

นพ. สมมนตร์ จินดากุล อ่านต่อ

คุณโมนิกา พิพัฒน์อนันต์กุล อ่านต่อ

คุณขนิษฐ์ สรรพดิลก อ่านต่อ

รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ อ่านต่อ

คุณพัชราวรรณ ธรรมศาสตร์ อ่านต่อ

คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร อ่านต่อ

คุณสุรนาท ศรีเกื้อกลิ่น อ่านต่อ

คุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต อ่านต่อ