SCG Heim - แบบบ้าน Wisdom

มอบสิ่งที่ดีที่สุด...มุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

D07 A (TOWNHOME)

0 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 0 ตร.ม.

D08 A (TOWNHOME)

0 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 0 ตร.ม.

O60 A (OFFICE)

0 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 0 ตร.ม.

O80 A (OFFICE)

0 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 0 ตร.ม.

U20A (UTILITY BUILDING)

0 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 0 ตร.ม.

เลือกบ้านตามความต้องการของคุณ SCG HEIM รับปรึกษาปรับแต่งบ้านให้ตรงตามความต้องการ