Review สร้างบ้านและอยู่อาศัยบ้านเอสซีจี ไฮม์ คุณขนิษฐ์ สรรพดิลก

หลากหลายความประทับใจ ของเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์

ความประทับใจที่ได้มาสร้างบ้านกับเอสซีจี ไฮม์ เราให้เกิน 100% เลยค่ะ ไม่มีอารมณ์เหมือน กำลังสร้างบ้าน เพราะเราไม่มีปัญหาอะไรให้มาคิด ไม่เหมือนตอนต่อเติมบ้านเอง แม้จะ เล็กน้อยแต่รู้สึกกังวลมาก เอสซีจี ไฮม์ดูแลแทนเราทุกอย่าง สบายใจหายห่วงเลยค่ะ

เรารู้สึกวางใจตั้งแต่เริ่มคุยแบบ ก่อสร้าง ส่งมอบ หรือแม้เข้าอยู่อาศัยแล้วก็ตาม เอสซีจี ไฮม์ ให้การดูแลเราเป็นอย่างดีเสมอมา เรียกได้ว่าเอสซีจี ไฮม์คือทุกคำตอบของการสร้างบ้าน รางวัลนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ และมีคุณค่าที่สุดสำหรับเราและครอบครัว