ข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรม SCG HEIM

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

อาคารสำนักงานส่วนเหมืองปูนซิเมนต์ไทย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งานอาคารสำนักงานโดย SCG HEIM

อ่านต่อ >

บริการสร้างส่วนต่อเติมของบ้าน SCG HEIM

บริการส่วนต่อเติมบ้านจากเอสซีจี ไฮม์

อ่านต่อ >

ประสบการณ์สร้างและอยู่อาศัยจริง ดร.เนตรปรียา

ดร.เนตรปรียา มุกสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท) และคุณปิยะธิดา ชุมไชโย

อ่านต่อ >

ประสบการณ์สร้างและอยู่อาศัยจริง คุณทิวพล - คุณสุทธาจรี

VDO สัมภาษณ์ คุณทิวพล - คุณสุทธาจรี

อ่านต่อ >

ประสบการณ์สร้างและอยู่อาศัยจริง คุณอภิชาติ - คุณนพพร

VDO สัมภาษณ์ คุณอภิชาติ - คุณนพพร ศิวโมกษ์

อ่านต่อ >

เอสซีจี ไฮม์ ให้คุณพบกับกิจกรรมการยกตั้งบ้านหนึ่งเดียวในเมืองไทย

พบกับการยกตั้งบ้าน ณ ไซต์งานก่อสร้างจริง เพื่อให้เห็นทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และร่วมพิสูจน์คุณภาพการก่อสร้างจริงของเอสซีจี ไฮม์

อ่านต่อ >