การรื้อถอนอาคาร บ้านเก่า ให้ถูกต้องและปลอดภัย

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ข้อควรรู้และขั้นตอนในการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่

ในการสร้างบ้านใหม่ บ่อยครั้งมักจะต้องสร้างบนที่ดินซึ่งมีอาคารปลูกสร้างอยู่แล้ว การรื้อถอนอาคารก่อนปลูกสร้างบ้านใหม่จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลียงไม่ได้ การรื้อถอนอาคารให้ถูกต้องและปลอดภัยมีข้อควรรู้และขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ข้อควรรู้ในการรื้อถอนบ้าน_SCG HEIM

การรื้อถอนอาคารบางประเภทต้องมีการขออนุญาตรื้อถอนอาคารกับทางเขตหรือเทศบาลท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 22 กำหนดให้ อาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตรื้อถอนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารอื่นและผู้คนในพื้นที่ข้างเคียง แต่หากอาคารหรือบ้านไม่เข้าข่ายตามมาตรา 22 ดังกล่าว สามารถรื้อถอนได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งรื้อถอนอาคาร

ข้อควรรู้ในการรื้อถอนบ้าน_SCG HEIM

การขออนุญาตรื้อถอน ผู้รับเหมาที่ทำการรื้อถอนอาจจะเป็นผู้ขออนุญาตให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง แต่เจ้าของบ้านก็สามารถทำการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเองได้ โดยติดต่อสำนักงานเขตหรือเทศบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ สำหรับระยะเวลาในการพิจาณาออกใบอนุญาตจะทราบผลภายใน 45 วันนับตั้งแต่ได้รับคำขอ หากเกิน 45 วันเจ้าพนักงานจะขยายเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 45 วัน และต้องมีหนังสือแจ้งเหตุในการขยายเวลาในแต่ละครั้ง

ในการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อรื้อถอนอาคาร บางครั้งเจ้าของบ้านอาจจะไม่ต้องเสียค่ารื้อถอน เนื่องจากชิ้นส่วนอาคารบางอย่างผู้รับเหมาสามารถถอดไปขายทำกำไรได้ เช่น ไม้เก่า ประตู หน้าต่าง สายไฟ และเหล็กรูปพรรณ แต่หากเจ้าของบ้านต้องการจะเก็บชิ้นส่วนบางอย่าง เช่น ไม้เก่า หรือประตู เพื่อนำไปใช้กับบ้านใหม่ ต้องตกลงกับผู้รับเหมาเสียก่อน และอาจจะต้องเสียค่ารื้อถอนอยู่บ้าง

หากเจ้าของบ้านมีโครงการจะสร้างบ้านใหม่อยู่แล้ว ควรว่าจ้างผู้รับเหมารื้อถอนและผู้รับเหมาสร้างใหม่เป็นรายเดียวกัน โดยข้อดีคือ ช่วยลดปัญหาผู้รับเหมารื้อถอนทิ้งงานพร้อมกับทิ้งซากที่ไม่มีราคาไว้ ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียค่ารื้อถอนแก่ผู้รับเหมารายใหม่ และผู้รับเหมารายเดียวกันจะสามารถสำรวจตำแหน่งของฐานรากและเสาเข็มของอาคารเดิมก่อนรื้อถอน เพื่อทำการปรับแก้แบบฐานรากและเสาเข็มของอาคารใหม่ให้หลบฐานรากและเสาเข็มเดิม

หากไม่มีการสำรวจตำแหน่งฐานรากและเสาเข็มล่วงหน้าอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขุดหน้าดินเพื่อสำรวจอีกรอบ

เมื่อได้ใบอนุญาตรื้อถอนแล้วผู้รับเหมาจึงเริ่มเข้าทำการรื้อถอนอาคารได้ โดยขั้นตอนในการรื้อถอนอาคารมีดังนี้

ข้อควรรู้ในการรื้อถอนบ้าน_SCG HEIM

1. ผู้รับเหมาเข้าสำรวจสภาพอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อทำการประเมินและวางแผนในการรื้อถอน

2. วางแนวรั้ว นั่งร้าน และเครื่องป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่น บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ที่จะทำการรื้อถอน

3. ทำการรื้อถอนชิ้นส่วนอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์หรือขายได้ออกก่อน เช่น สายไฟ ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ พื้นไม้จริง กระเบื้องหลังคา และโครงสร้างหลังคาที่ทำจากไม้หรือเหล็ก

4. ทำการรื้อถอนชิ้นส่วนที่ไม่ใช้โครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ผนังเบา ผนังก่ออิฐ ฝ้าเพดาน วัสดุกรุผิวผนัง และวัสดุปูพื้น ซึ่งสามารถทุบหรือทำลายได้ด้วยแรงคน จนเหลือแต่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ใช้เครื่องจักรหนักเข้าทำการรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเริ่มจากบนลงล่าง ตั้งแต่เสาชั้นบนสุด ไปจนถึงคานคอดิน และฐานราก

6. ทยอยขนเศษขยะออกจากพื้นที่ระหว่างการรื้อถอนทุกขั้นตอน

7. ปรับหน้าดิน ถมดินให้ได้ระดับพร้อมกับการก่อสร้างใหม่

ข้อควรรู้ในการรื้อถอนบ้าน_SCG HEIM

จะเห็นได้ว่าการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่มีขั้นตอนมากพอสมควร ทั้งขั้นตอนทางกฎหมายและขั้นตอนในการออกแบบ รวมถึงการหาผู้รับเหมาเพื่อทำการรื้อถอนและก่อสร้าง อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่มีบ้านเก่าและอยากสร้างบ้านใหม่ ทางเอสซีจี ไฮม์ มีบริการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การเข้าสำรวจเพื่อประเมินงาน ขออนุญาตรื้อถอน การขนย้ายของ การรื้อการถอนบ้านเก่า การถมดิน การหาที่พักชั่วคราว ไปจนถึงการออกแบบ การขออนุญาตก่อสร้าง และการสร้างบ้านใหม่

Tags : [สร้างบ้าน], [บ้านกันฝุ่น], [ฟอกอากาศ], [บ้านกัน pm2.5]