สร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (2)

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (2)

การจะสร้างบ้านสักหลังเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ นอกจากการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อออกแบบบ้านให้ตอบโจทย์คุณภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุแล้ว การมีสถาปนิกและมัณฑนากรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่ง เพราะนอกจากความรู้เรื่องการออกแบบแล้ว ยังมีเรื่องของประสบการณ์ การเข้าใจวิถีชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วย

ในบทความครั้งก่อนเราได้มีการพูดถึงการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในตัวบ้าน ด้วยการเลือกวัสดุพื้น แสงสว่าง พื้นต่างระดับและบันได (คลิกอ่านบทความก่อนหน้า>)

แต่จริงๆ ก็ยังมีฟังก์ชันหรือปัจจัยที่ควรทราบเพิ่มเติม ดังนี้

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

ที่จอดรถ

ที่จอดรถสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ควรจัดให้อยู่ใกล้ทางเข้าออกของบ้านให้มากที่สุด และมีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อให้รถเข็นผู้สูงอายุสามารถเข้าไปได้

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

ประตู

ช่องประตูควรมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม. ไม่ควรมีธรณีประตู หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูไม่ควรเกิน 2 ซม. และควรทำขอบทั้งสองด้านให้มีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้ล้อรถเข็นผ่านได้ ลูกบิดประตูควรเป็นแบบก้านโยก สูงจากพื้น 1 – 1.2 เมตร

มือจับประตู ในกรณีประตูบานเลื่อน ควรวางในแนวตั้ง มีปลายบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร และปลายล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 80 ซม. ในกรณีประตูบานเปิด ควรมีราวจับตามแนวนอนสูงจากพื้น 80 – 90 ซม.

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

ห้องน้ำ

ห้องน้ำควรมีพื้นที่ว่างภายในเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้รถเข็นผู้สูงอายุหมุนกลับตัวได้ ประตูของห้องน้ำควรเป็นแบบเปิดออกหรือเป็นแบบบานเลื่อน พื้นห้องน้ำควรปูด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น เช่นกระเบื้องที่มีค่า R10 และควรมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก

สำหรับพื้นที่ส่วนอาบน้ำ ไม่ควรมีขอบหรือการลดระดับ ควรมีระดับเสมอกันทั้งห้องน้ำ แต่ใช้การกั้นส่วนเปียกและส่วนแห้งด้วยการวางรางระบายน้ำเป็นแนวยาวและปิดฝาด้วยตะแกรง

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

ห้องนอน

ห้องนอนควรจัดให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ เตียงนอนควรสูงจากพื้น 40 ซม. พื้นที่ข้างเตียงควรมีที่ว่างโดยรอบเตียงทั้งสามด้านไม่น้อยกว่า 90 ซม.


 

บ้านเอสซีจี ไฮม์นั้น มีสถาปนิกและมัณฑนากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยออกแบบบ้านให้รองรับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

- ภายนอก การทำทางลาดขึ้น-ลงเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมราวจับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบทางลาดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุ มีความกว้างสุทธิของทางลาดไม่น้อยกว่า 90 ซม. มีความชันไม่เกิน 1:12 (ทางลาดยาว 12 เมตร ความสูง 1 เมตร) และมีชานพักทุกๆ ช่วงของทางลาดที่ยาว 6 เมตร

- ประตูภายในบ้าน สามารถเลือกเป็นแบบประตูบานเลื่อน พร้อมมือจับ เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกห้องต่างๆ

ออกแบบบ้านผู้สูงอายุกับเอสซีจี ไฮม์

- ห้องน้ำ มีการติดตั้งราวจับภายในห้องน้ำ ทั้งบริเวณอ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ และส่วนอาบน้ำ เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน (Security System) ที่สามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือในห้องน้ำ หรือที่ข้อมือ เพื่อส่งสัญญาณให้สมาชิกในครอบครัวทราบในทันที

- ห้องนอนสามารถทำช่องพิเศษบริเวณหัวเตียง (Built-in) ซึ่งนอกจากจะเป็นชั้นว่างของทั่วไปแล้ว ยังมีที่สำหรับเก็บถังออกซิเจน พร้อมช่องสำหรับเดินสายออกซิเจน และสามารถติดตั้งแผงปุ่มแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่หัวเตียงเพิ่มเติมได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการสร้างบ้านของคุณกับเอสซีจี ไฮม์จะได้บ้านที่ถูกใจ เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยในครอบครัว ถูกหลักการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยของคุณและคนที่คุณรัก