การสร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตอนที่ 1

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 1

การสร้างบ้านสำหรับรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กันเอง หรือเตรียมบ้านเพื่อรองรับวัยเกษียณ การออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุภายในบ้านได้ด้วย แนวทางในการสร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

การสร้างบ้านเพื่อรองรับผู้สูงวัย เอสซีจี ไฮม์

วัสดุพื้น

พื้นที่ภายนอกและภายในบ้าน ควรปูด้วยวัสดุที่มีผิวไม่ลื่น เช่น กระเบื้องที่มีค่ากันความลื่น (Slip Resistance) ตั้งแต่ค่า R9 – R13 หรือหากเป็นพื้นไม้หรือไม้เทียมควรทำผิวด้าน พื้นพรมควรติดขอบและมุมให้แน่น เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม

แสงสว่างและสี

แสงสว่างภายในบ้านควรจัดให้มีความสว่างที่เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอ ในทุกๆ ห้อง สีที่เลือกใช้ภายในบ้านควรเลือกใช้สีที่ตัดกัน หรือมีความ contrast ในบริเวณที่ต้องการให้ผู้สูงอายุเห็นชัดเจน เช่น บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ขั้นบันได พื้นห้องน้ำ สวิตซ์ไฟ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

พื้นที่ต่างระดับ

บ้านที่มีผู้สูงอายุไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับมากนักเพราะจะทำให้เดินสะดุดได้ หากพื้นที่ต่างระดับมีความสูงต่ำต่างกันไม่เกิน 2 ซม. ควรมีการปาดมุมส่วนต่างระดับประมาณ 45 องศา หรือน้อยกว่า ส่วนพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูงต่ำต่างกันเกิน 2 ซม. เช่น ทางเข้าบ้าน หรือห้องน้ำที่มีการลดระดับ ควรทำทางลาด

บันได

บันไดสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุควรมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 28 ซม. ชานพักควรมีทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร ผิวของบันไดควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น และลูกตั้งบันไดไม่ควรเป็นแบบเปิดโล่ง

การสร้างบ้านเพื่อรองรับผู้สูงวัย เอสซีจี ไฮม์

หลักการสร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ต้องคำนึงถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้าน ทั้งภายนอกและภายในบ้าน บ้านเอสซีจี ไฮม์ สามารถออกแบบ เลือกใช้วัสดุในส่วนต่างๆเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็น

- พื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) ที่จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บเมื่อล้มกระแทกพื้น

- อุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (Automatic Night Light) ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง ไฟทางเดินจะติด และเมื่อเข้าสู่ห้องน้ำ ไฟในห้องน้ำก็จะติดเช่นกัน

- การออกแบบโดยระดับพื้นทุกห้องในบ้านเรียบเสมอกัน (Non-Step Level) เพื่อป้องกันการสะดุดหกล้ม โดยเฉพาะห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกให้รถเข็นผู้สูงอายุเข้า-ออก

Tags : [สร้างบ้าน], [บ้านกันฝุ่น], [ฟอกอากาศ], [บ้านกัน pm2.5]