บทความ ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน รายละเอียดการสร้างบ้าน

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 1

เพราะการออกแบบบ้านให้เหมาะสม ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผุ้สูงวัย

อ่านต่อ >

สร้างบ้านเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (2)

การจะสร้างบ้านสักหลังเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้

อ่านต่อ >

ขั้นตอนที่ 5 : การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เพื่อเตรียมเอกสารและศึกษาขั้นตอนการยื่นก่อสร้าง

อ่านต่อ >

แก้ปัญหาหลังคารั่ว หลังคาชำรุด ก่อนเข้าหน้าฝน

เพื่อหาสาเหตุ จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

อ่านต่อ >

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมที่ดินและโฉนดให้พร้อมก่อนปลูกสร้าง

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนส่งมอบที่ดิน

อ่านต่อ >

ขั้นตอนที่ 4 : สรุปแบบบ้านที่ต้องการ พร้อมแนวทางในการปลูกสร้างบ้าน

ในขั้นตอนนี้คุณจำเป็นต้องเลือกแนวทางในการปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้าน ที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

อ่านต่อ >