แก้ปัญหาหลังคารั่ว หลังคาชำรุด ก่อนเข้าหน้าฝน

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

แก้ปัญหาหลังคารั่ว หลังคาชำรุด ก่อนเข้าหน้าฝน

​ปัญหาหลังคารั่วซึมเป็นปัญหาที่พบเจอได้อยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าฤดูฝน ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความรำคาญและทำให้บ้านสกปรกเลอะเทอะแล้ว บางครั้งน้ำที่รั่วอาจจะเข้าไปสะสมอยู่บนฝ้าเพดานโดยไม่รู้ตัว นานวันเข้าฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหวก็พังถล่มลงมา สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและยังอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเอสซีจี ไฮม์ scg heim แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว

เอสซีจี ไฮม์ scg heim การแก้ไขปัญหาหลังคารั่ว

เอสซีจี ไฮม์ scg heim การแก้ไขปัญหาหลังคารั่ว