บริการจากเอสซีจี ไฮม์

SMART Series 1

: เรื่อง: SCG HEIM

การจะสร้างบ้านสักหลัง ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขออนุญาตทางราชการ การเตรียมที่ดินก่อนปลูกสร้างบ้าน การควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพบ้านตามที่หวังไว้ รวมถึงระยะเวลาและงบประมาณที่ยากจะควบคุมสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญในงานก่อสร้าง

วันนี้เราได้นำภาพบ้านเอสซีจี ไฮม์ ที่สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ

บ้านเอสซีจี ไฮม์รุ่น SMART Series S910A

พื้นที่ใช้สอย : 152 ตารางเมตร

ที่ดิน : > 400 ตารางวา

ฟังก์ชันการใช้งาน : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

ระยะเวลาก่อสร้าง : 6 เดือน นับจากวันลงเข็ม

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.

ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.ผลงานการก่อสร้างบ้าน SCG HEIM SMART Series 2 ชั้นขนาด 152 ตร.ม.