บริการจากเอสซีจี ไฮม์

SMART Series 3 - Contemporary Style

: เรื่อง: SCG HEIM

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ SMART Series ขนาด 260 ตารางเมตร

ภายนอกบ้าน

Pantry พื้นที่จัดเตรียมอาหาร

Dining area

Living Room

Master Bedroom

Bathroom

Bedroom

Bathroom