จ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านดีกว่ากัน

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สร้างบ้านทั้งที จ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านดี?

บ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆ คนใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องมีเป็นของตัวเองสักหลัง หากเรามีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องการบ้านที่ออกแบบตรงตามความต้องการของเรา การปลูกบ้านเองแทนการซื้อบ้านจัดสรรก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามการปลูกบ้านเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากมายไม่ว่าจะเป็น แบบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ เจ้าของบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างบ้านให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

การจ้างผู้รับเหมาเอง

การจ้างผู้รับเหมาเอง ระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของบ้านจะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้านจะพิจารณาจากราคาและความน่าเชื่อถือของบริษัทรับเหมาก่อนทำสัญญาว่าจ้าง

จ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน

ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมาเอง คือ

1. เจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาหลายรายได้ก่อทำการก่อสร้าง

2. มีการถ่วงดุลและตรวจสอบกันระหว่าง ผู้ออกแบบ กับผู้รับเหมา

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย

 

ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมาเอง คือ

1. ควบคุมระยะเวลาได้ยาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกแบบจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างค่อนข้างนาน

2. งบประมาณอาจบานปลาย เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น วัสดุ หรือแบบไม่สมบูรณ์นำไปสู้ข้อโต้แย้งและเรียกร้องค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากผู้รับเหมา และอาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมานีงาน

3. ปัญหาเทคนิคในช่วงก่อสร้าง ที่เกิดจากแบบ ผู้ออกแบบบ้างครั้งเกิดปัญหาเทคนิคในการก่อสร้าง เพราะผู้ออกแบบกับผู้ก่อสร้างไม่ได้ร่วมงานกันตั้งแต่ต้น

4. ความไม่รู้ความไม่ชำนาญของเจ้าของในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องขออนุญาต วัสดุ/สเปค อุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพงาน และการตรวจรับงาน นำไปสู่ปัญหาทั้งก่อนและหลังเข้าอยู่อาศัย

นอกจากนี้ในการสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบ แต่ทำการหาแบบบ้านเอง เขียนแบบเอง หรือว่าจ้างคนเขียนแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมาเขียนแบบให้ มักจะได้แบบที่ไม่มีคุณภาพ ขาดรายละเอียด ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจทำให้ผู้รับเหมาโกงสเปควัสดุ หรือลดคุณภาพของวัสดุลงเพื่อให้เสนอราคาได้ถูกกว่าเจ้าอื่น และเจ้าของบ้านก็ไม่มีผู้ออกแบบมาช่วยตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างว่าผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบหรือไม่ ซึ่งบางครั้งรายละเอียดบางจุดก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือโครงสร้างที่สำคัญ

 

การจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

การจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบบ้านให้เลือก เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร

จ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างบ้านคือ

1. ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน ลดปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างจากแบบที่สร้างไม่ได้จริง

2. สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง

3. ควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านมีแบบบ้านที่ชัดเจน

4. มีคนรับผิดชอบชัดเจน ติดตามได้กรณีเกิดปัญหา

 

ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างบ้านคือ

1. แบบบ้านมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ

2. ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องหาบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

เอสซีจี ไฮม์ รับสร้างบ้าน

เอสซีจีไฮม์ บริษัทรับสร้างบ้านที่มีบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเตรียมที่ดินสำหรับปลูกสร้าง (รื้อถอน ถมดิน) ออกแบบบ้าน ผลิตบ้านจากโรงงาน ก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ และส่งมอบบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัย ลดปัญหาการก่อสร้างล่าช้าและงบประมาณบานปลาย โครงสร้างหลักกว่า 80% ของบ้านผลิตด้วยหุ่นยนต์ในโรงงาน ด้วยวัสดุเหล็ก SS400 เคลือบสาร ZAM ป้องกันสนิมได้ดีกว่าสีกันสนิมทั่วไป ทำให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและความแข็งแรงคงทน บ้านเอสซีจีไฮม์จึงกล้ารับประกันโครงสร้างบ้านและฐานรากนานถึง 20 ปี และมีบริการตรวจเช็คสภาพบ้านโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญฟรี* ตามระยะที่กำหนด

 

การสร้างบ้านจากเอสซีจีไฮม์จึงไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องจุกจิกต่างๆ และมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้ภายในงบประมาณและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

 

บ้านทุกหลังของเอสซีจี ไฮม์ มาพร้อมระบบ Air factory และ Air Tightness ที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ เสียงรบกวนจากภายนอก และความร้อน ช่วยให้ทุกสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเอสซีจี ไฮม์ มีอากาศสะอาดและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

 

Tags : [สร้างบ้าน], [บ้านกันฝุ่น], [ฟอกอากาศ], [บ้านกัน pm2.5]