คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า...ในทุกๆวัน Live a Healthy Life

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

Live a Healthy Life

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า...ในทุกๆ วัน

ด้วยการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลง แต่ไม่ได้เติมอากาศใหม่เข้าภายในบ้าน บ้านทั่วไปจึงต้องใช้การเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท แต่ก็มักจะมีปัญหาเรื่องมลพิษที่ปะปนมากับอากาศ มีทั้งฝุ่น ละอองเกสร แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งไอเสียจากรถยนต์หรือควันจากการเผาไหม้ การใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านชั้นสูงจากญี่ปุ่นของ เอสซีจี ไฮม์ สามารถช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆ วัน ด้วยอากาศใหม่ที่สะอาด พร้อมออกซิเจนที่ไหลเข้ามาหมุนเวียนภายในบ้านพร้อมกับดูดอากาศเก่าออกไปตลอดเวลา เป็นการนำ Air Tightness System รูปแบบเฉพาะของ เอสซีจี ไฮม์ ที่ประสานระบบการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และระบบการก่อสร้างที่ดี เพื่อปิดช่องว่างทุกรอยต่อของประตู หน้าต่าง เมื่อนำมาผนวกร่วมกับ Air Factory System ระบบหมุนเวียนอากาศที่มีไส้กรอง 3 ชั้น ที่ช่วยกรองอากาศทั้งหลังให้สะอาด ลดฝุ่น PM 2.5 ละอองเกสร ลดกลิ่นรบกวนจากภายนอก และระบบ Ionizer ที่ช่วยลดปริมาณเชื้อรา ฟอร์มาลดีไฮด์ ไวรัส และสลายสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นในอากาศ คุณภาพอากาศสะอาดในบ้าน เอสซีจี ไฮม์ จึงสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทารก หรือผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่ดี

 

Air Factory Plus System

เทคโนโลยีอากาศสะอาด เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีภายในบ้านของเอสซีจี ไฮม์

ระบบหมุนเวียนอากาศพร้อมไส้กรองอากาศ 3 ชั้น กรองอากาศใหม่ให้สะอาด ลดฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ก่อนหมุนเวียนและเติมเข้าสู่ภายในบ้าน นอกจากนั้นจะดูดอากาศเก่าภายในบ้านออกสู่ภายนอก เพิ่อให้อากาศภายในบ้านสะอาด สดชื่น พร้อม Plug-in ระบบ Ionizer เทคโนโลยีการปล่อย ION อนุภาคไฟฟ้าประจุลบและบวกในอากาศ ช่วยลดปริมาณเชื้อโรค ไวรัส เชื้อรา ฟอร์มาดีไฮด์ และสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่น ทำให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น

ดูการทำงาน Air Factory Plus System เพิ่มเติม

Warning: include(/master_templates/headerscript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/scgheimcom/domains/scgheim.com/private_html/concept/detail.php on line 418

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/master_templates/headerscript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/scgheimcom/domains/scgheim.com/private_html/concept/detail.php on line 418