ขั้นตอนที่สาม การสำรวจความต้องการของสมาชิกในบ้าน

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 3 : สำรวจความต้องการของสมาชิกในบ้าน