เริ่ม 4.8 ล้านบาท

เลือกสไตล์บ้านที่ต้องการ

สไตล์อื่นๆ

HERITAGE H728 A1 (AMERICAN COTTAGE)

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 143.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 212.20 ตร.ม.

CONTEMPORARY H920 A1

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 121.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 188.70 ตร.ม.

CARE 200

2 Bedrooms- คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 84.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 163.30 ตร.ม.

S810 B1

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 120 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 161.50 ตร.ม.

2-1 B1

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 114.80 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 248.50 ตร.ม.

S810 A1

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 120 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 161.50 ตร.ม.

MODERN H820 A1

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 0 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 193.90 ตร.ม.

CARE 100

2 Bedrooms- คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 52 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 105.80 ตร.ม.

T610 A1

1 Bedrooms0 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 51.10 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 99.10 ตร.ม.

T620 A1

3 Bedrooms2 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 91.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 157.10 ตร.ม.

T910 A1

2 Bedrooms0 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 51.10 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 99.10 ตร.ม.

T920 A1

2 Bedrooms2 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 91.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 154.10 ตร.ม.

CONTEMPORARY H920 B1

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 98.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

2-1 C1

2 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 130.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 276.80 ตร.ม.

3-1 A1

2 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 141.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 324.40 ตร.ม.

MODERN H810 A1

2 Bedrooms0 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 57.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 119.30 ตร.ม.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกบ้านตามความต้องการของคุณ SCG HEIM รับปรึกษาปรับแต่งบ้านให้ตรงตามความต้องการ