SCG Heim - 2-1 C1

2-1 C1

2-1 C1

พื้นที่ใช้สอย 276.8 ตร.ม.

แบ่งพื้นที่พักผ่อนอย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับเป็นห้องออกกำลังกายหรือห้องทำงานได้ พื้นที่ภายในเชื่อมต่อกันอย่างลงตัว ภายนอกเน้นทางเข้าให้ดูอบอุ่น เรียบง่าย มีที่นั่งพักผ่อน พร้อมทางลาดรองรับการใช้งานผู้สูงอายุ

Download Floor Plan