ผลงานสร้างบ้านพร้อมตกแต่ง

ผลงานสร้างบ้านพร้อมตกแต่ง

ULTIMATE Series 3-1J (Signature)

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 287 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 2 - Signature Style

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ชั้นเดียว ขนาด 251 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 4 - Signature Style

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 430 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

HARMONY Series 3

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 346 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

HARMONY Series 3

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 258 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

SMART Series 1

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ SMART Series ขนาด 152 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 3 - Signature Style

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 305 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

HARMONY Series 5

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 345 ตารางเมตร

อ่านต่อ >