เอสซีจี ไฮม์ จัดกิจกรรมพิเศษพบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ตัวจริง

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

กิจกรรมพุดคุยกับเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ ตัวจริง

เอสซีจี ไฮม์ จัดกิจกรรมพิเศษพาลูกค้าที่สนใจบ้านเอสซีจี ไฮม์ พบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ตัวจริง เพื่อยืนยันที่สุดของคุณภาพการอยู่อาศัยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อคลายข้อสงสัยที่ยังคาใจโดยผู้อยู่อาศัยจริง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบ้านของคุณวัฒนา และคุณจันทนา พัวพัฒนขจร

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณวัฒนา และคุณจันทนา พัวพัฒนขจร เจ้าของบ้านรุ่น ULTIMATE Series ที่เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง