กิจกรรมพิเศษ “96.5 อยากให้คนไทยได้อยู่บ้านดีๆ”

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

96.5 อยากให้คนไทยได้อยู่บ้านดีๆ

96.5 คลื่นความคิดร่วมกับเอสซีจี ไฮม์จัดกิจกรรมพิเศษ “96.5 อยากให้คนไทยได้อยู่บ้านดีๆ” ณ โรงงานเซกิซุยส์ - เอสซีจี อินดัสทรี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีลูกค้าได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เอสซีจี ไฮม์ เปิดให้เข้าชมการผลิตส่วนประกอบบ้านเอสซีจี ไฮม์ด้วยหุ่นยนต์ภายในโรงงาน อีกทั้งเพิ่มมั่นใจในความแข็งแรงด้วยกิจกรรมทดสอบแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังเปิดบ้านตัวอย่างเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series และ SMART Series ให้ชม

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมของบริษัทฯในครั้งนี้