เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล ทางโทรศัพท์และออนไลน์

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

เอสซีจี ไฮม์ เปิดช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตามมาตรการสูงสุด ทางเอสซีจี ไฮม์ ได้มีการปิดให้บริการสำนักงานขายและบ้านตัวอย่างเป็นการชั่วคราว และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน เอสซีจี ไฮม์จึงมีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และทางโทรศัพท์

โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านและแบบบ้าน และนัดหมายล่วงหน้าเพื่อคุยปรึกษากับทางสถาปนิกได้โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02-1022800
Facebook : SCG HEIM
LINE Official : @scgheim
และสามารถ Video conference ได้ผ่านทาง Microsoft Team, Line Video Call และ Zoom (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)