ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์

รับสิทธิพิเศษ >> คลิกลงทะเบียน

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ALL NEW HARMONY Series เปิดตัวแบบบ้าน ดีไซน์ใหม่ หลากหลายสไตล์ถึง 7 แบบ จากเอสซีจี ไฮม์ อบอุ่นมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังชันก์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

- ฟรีระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะชั้น 1 รุ่น จำนวน ยี่ห้อ ตามแบบมาตรฐานกำหนด

- อัพเกรดสุขภัณฑ์ COTTO เป็น TOTO มูลค่าที่ได้รับตามขนาดรุ่นบ้านที่ระบุในตารางข้างต้น

- ส่วนลดงานบริการตกแต่งภายใน มูลค่าที่ได้รับตามขนาดรุ่นบ้านที่ระบุในตารางข้างต้น

- รายการส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับบ้านรุ่น HARMONY เท่านั้น

- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

Tags : [สร้างบ้าน], [บ้านกันฝุ่น], [ฟอกอากาศ], [บ้านกัน pm2.5]