ขยายพื้นที่ให้บริการสร้างบ้าน SCG HEIM ครอบคลุม 74 จังหวัด รับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ขยายพื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ รับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท

รับสิทธิพิเศษ >> คลิกลงทะเบียน

สร้างบ้านต่างจังหวัด 74 จังหวัดเอสซีจี ไฮม์

สร้างบ้านต่างจังหวัด 74 จังหวัดเอสซีจี ไฮม์

สร้างบ้านต่างจังหวัด 74 จังหวัดเอสซีจี ไฮม์

สร้างบ้านต่างจังหวัด 74 จังหวัดเอสซีจี ไฮม์

หมายเหตุ
- ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ (ใช้ร่วมกับโปรโมชันปกติ)
- ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมที่ได้รับขึ้นกับรุ่นบ้านที่ทำการจองปลูกสร้าง ดังนี้
ULTIMA TE Series 1-4 = 200,000 บาท, Series 5-9 = 300,000 บาท
HARMONY Series 1-4 = 150,000 บาท, Series 5-9 = 200,000 บาท
SMART Series = 100,000 บาท, CARE Series = 80,000 บาท, TRUST Series = 50,000 บาท
- ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนี้ สำหรับลูกค้าที่สร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัดเท่านั้น (ไม่รวมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้
- เขตพื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) เนื่องจากความไม่พร้อมของทีมงานสำหรับให้บริการพื้นที่ดังกล่าว
- ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมใช้ได้ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567

Tags : [สร้างบ้าน], [บ้านกันฝุ่น], [ฟอกอากาศ], [บ้านกัน pm2.5]