คิดจะสร้างบ้าน ต้องเตรียมรับมือกับผู้รับเหมาอย่างไร

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

คิดจะสร้างบ้าน ต้องเตรียมรับมือกับผู้รับเหมาอย่างไร

การสร้างบ้านสักหลังสำหรับคนหลายคนต้องใช้เงินที่สะสม อดออมมาทั้งชีวิต เจ้าของบ้านจึงคาดหวังที่จะได้บ้านที่มีคุณภาพดีที่สุดในจำนวนเงินที่จ่ายไปพร้อมทั้งเสร็จสมบูรณ์ตรงตามกำหนดเวลา แต่บ่อยครั้งคุณภาพและเวลาในการก่อสร้างกลับไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ปัจจัยสำคัญของปัญหาดังกล่าวมักเกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความเป็นมืออาชีพ หรือทำงานอย่างไม่ตรงไปตรงมา โดยปัญหาที่อาจพบได้จากผู้รับเหมามีดังนี้

ปัญหาที่อาจพบเจอจากผู้รับเหมา

1. ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ หรือที่เรียกว่าโกงสเปค โดยเอาวัสดุเกรดที่ต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันมาใช้ในการก่อสร้าง ถ้าเป็นวัสดุที่สามารถเห็นได้เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่กรณีที่ร้ายแรงคือผู้รับเหมาใช้วัสดุเกรดต่ำในส่วนโครงสร้าง เช่น ใช้เหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งยากแก่การตรวจสอบของเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง

2. ไม่เข้าไปตรวจหน้างาน ปกติแล้วการก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องมีวิศวกรคุมงานก่อสร้างเข้าไปตรวจหน้างานเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงการทำโครงสร้าง และต้องมี Foreman (โฟร์แมน) หรือหัวหน้าคนงาน คุมงานก่อสร้างอยู่ที่ไซต์งาน แต่บ่อยครั้งผู้รับเหมากลับให้มีคนงานทำงานไปเรื่อยๆ โดยคนงานก็ขาดความรู้ เมื่อทำงานเสร็จก็ไม่มีผู้ตรวจสอบ ทำให้การก่อสร้างเกิดความคลาดเคลื่อน ต้องกลับมาแก้งานทีหลังทำให้เสียเวลาไปมาก

3. ระยะเวลาก่อสร้างล่าช้า เป็นปัญหาที่มักพบได้อยู่เสมอๆ กับผู้รับเหมาที่ไม่เป็นมืออาชีพขาดแผนงานที่ชัดเจน และบริหารจัดการการก่อสร้างไม่ดี โดยมากในช่วงแรกการก่อสร้างจะเป็นไปตามกำหนดเวลา แต่หลังจากนั้นงานจะเริ่มล่าช้า ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดแคลนคนงาน หรือมีการโยกย้ายคนงานไปทำที่ไซต์ก่อสร้างอื่น

4. ขาดความรับผิดชอบ เช่นรับปากว่าจะแก้ไขแต่กลับไม่แก้ตามที่ตกลงไว้ หรือนัดแล้ววันจริงกลับไม่มาหรือมาช้า ติดต่อยาก ถึงขึ้นติดต่อไม่ได้

5. ขอเบิกล่วงหน้าเกินงวดงาน การทำงานแบบไม่ใช่มืออาชีพโดยผู้รับเหมามักจะอ้างว่าเงินไม่พอสำหรับซื้ออุปกรณ์ หรือจ่ายค่าคนงาน ซึ่งหลายกรณีที่ขอเบิกเงินเกินงวดอย่างต่อเนื่องจากเกินงบประมาณ และในกรณีร้ายแรงคือผู้รับเหมาตั้งใจจะมาโกง เมื่อได้เงินแล้วก็ทิ้งงานทันที ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่พอเจอบ่อยมาก

6. ทิ้งงาน เป็นปัญหาร้ายแรงที่สุด มักจะเกิดจากความไม่เป็นมืออาชีพ ปัญหาต้นทุนบานปลายจากงานที่ล่าช้า ประเมินราคาผิด หรือต้องแก้ไขงานจำนวนมากจนทำให้ผู้รับเหมาขาดทุนจนต้องยอมทิ้งงาน ซึ่งกรณีงวดจ่ายเงินท้ายๆที่มีสัดส่วนน้อยผู้รับเหมาคำนวณแล้วทำไม่คุ้ม การทิ้งงานจึงเป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับผู้รับเหมา

การสร้างบ้านโดยใช้ผู้รับเหมานั้น หนึ่งในความเสี่ยงคือ การไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน หรือกรณีเกิดการฟ้องร้อง ขั้นตอนต่างๆรวมค่าดำเนินการที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีชนะผู้รับเหมารายนั้นก็อาจไม่สามารถจ่ายเงินค่าเสียหายคืนให้กับเจ้าของบ้านได้ ดังนั้นการรับมือผู้รับเหมานั้น ในช่วงหาผู้รับเหมา เจ้าของบ้านควรคัดเลือกผู้รับเหมาจากหลายๆ เจ้าโดย

วิธีการรับมือกับผู้รับเหมา

1.คัดเลือกจากผู้รับเหมาหลายๆ เจ้า

ตรวจสอบจากผลงานในอดีตที่ผ่านมาเพื่อดูความน่าเชื่อถือ และเจ้าของบ้านต้องมีแบบก่อสร้างที่มีความละเอียด และต้องแสดงปริมาณวัสดุ (Bill of Quantities: BOQ) พร้อมระบุสเปคให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าเสนอราคาค่าก่อสร้างมา อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาที่เสนอราคาถูกเกินไปจากเจ้าอื่นๆ มากอาจจะเพียงหวังได้งานแต่เมื่อทำไปสักพักก็อาจทิ้งงานได้ จึงควรเปรียบเทียบราคาที่สมเหตุสมผลจากผู้รับเหมาหลายรายก่อนตัดสินใจ

2.ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อเลือกผู้รับเหมาได้แล้ว ในการทำสัญญาว่าจ้างต้องมีการทำสัญญาที่ละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ต้องฟ้องร้องต่อศาล ในสัญญาควรมีการระบุถึงการแบ่งจ่ายเงินแก่ผู้รับเหมาออกเป็นหลายงวด การแบ่งจ่ายเป็นงวดนอกจากจะเป็นการช่วยผ่อนจ่ายแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมาทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา และหลีกเลี่ยงปัญหาการทิ้งงานได้ และในสัญญาการก่อสร้างควรมีการระบุแผนงานให้ชัดเจนว่างานแต่ละส่วนจะใช้เวลาเท่าใด จะแล้วเสร็จเมื่อใด และควรมีค่าปรับเมื่องานล่าช้ากว่าสัญญา

3.จ้างสถาปนิก/วิศวกรคุมงาน

ในระหว่างการก่อสร้าง เจ้าของบ้านควรเข้าไปตรวจดูงานที่ผู้รับเหมาทำบ่อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ และควรมีประมาณจ้างสถาปนิก หรือวิศวกรคุมงานก่อสร้าง (Consultant) เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าของในการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างถูกต้องตามแบบ

เอสซีจี ไฮม์ มีบริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจร

ถ้าหากต้องการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสี่ยงกับการหาผู้รับเหมา การสร้างบ้านกับเอสซีจี ไฮม์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่วางใจได้

เอสซีจี ไฮม์ มีทีมออกแบบที่พัฒนาแบบก่อสร้างและงานสถาปัตย์ที่ละเอียดชัดเจน การก่อสร้างใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ โครงสร้างหลักกว่า 80% ผลิตจากโรงงาน ใช้การเชื่อมเหล็กด้วยหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงจึงได้โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน เหล็กโครงสร้างผ่านการเคลือบสารชนิดพิเศษ ZAM เพื่อป้องกันสนิม ช่างก่อสร้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และมีทีมตรวจสอบคุณภาพงานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่าบ้านจะเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย

นอกจากนี้เอสซีจี ไฮม์ ยังรับประกันโครงสร้างและฐานรากนานถึง 20 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพบ้านฟรี 6 ครั้ง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายที่คอยแก้ไขปัญหา และมีการเก็บบันทึกการให้บริการในฐานข้อมูลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเอสซีจี ไฮม์