บ้านเก่าแลกบ้านใหม่ หมดทุกความกังวลใจเรื่องสร้างบ้าน

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

บ้านเก่าแลกบ้านใหม่ หมดทุกความกังวลใจเรื่องสร้างบ้าน

ให้เอสซีจี ไฮม์ช่วยดูแลคุณทุกขั้นตอนการก่อสร้าง

พิเศษ! ลูกค้าที่จองสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ รับข้อเสนอพิเศษถึง 4 ต่อ*

ให้คุณและครอบครัว หมดทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้าน ทั้งบริการเตรียมที่ดิน ย้ายของ ที่พักอาศัยชั่วคราว งานอาคารประกอบและตกแต่งภายใน

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ Click

promotion Aug2022

promotion ตารางส่วนลด Aug2022

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

- ข้อเสนอพิเศษฟรี...4 ต่อ มูลค่าขึ้นอยู่กับรุ่นบ้านที่ทำการจองปลูกสร้างทดแทนบ้านหลังเดิม

- ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและถมดิน หมายถึง ค่าบริการในการขออนุญาตรื้อถอน ค่ารื้อถอนบ้านเดิม และค่าบริการถมดินบนที่ดินที่ใช้ในการปลูกสร้างบ้าน โดยค่าบริการที่ให้ยึดตามแบบบ้านและรุ่นบ้านในตารางข้างต้น

- ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและเก็บของชั่วคราว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการย้ายของใช้ เฟอร์นิเจอร์ จากบ้านหลังเดิมที่ทำการรื้อถอน ไปสถานที่กองเก็บ และย้ายเข้าสู่บ้านเอสซีจีไฮม์หลังใหม่เท่านั้น โดยค่าบริการที่ให้ยึดตามแบบบ้านและรุ่นบ้านในตารางข้างต้น

- ค่าที่พักอาศัยระหว่างการสร้างบ้าน หมายถึง ค่าที่พักชั่วคราว โดยค่าบริการที่ให้ยึดตามแบบบ้านและรุ่นบ้านในตารางข้างต้น

- รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนสิงหาคม และทำสัญญาภายใน 60 วันหลังจากวางเงินจอง

- มูลค่าส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสด หรือเงินสดทุกกรณี

- รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น