บ้านร้อน...ปัญหากวนใจ ควรแก้ไขอย่างไรดี?

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

บ้านร้อน...ปัญหากวนใจ ควรแก้ไขอย่างไรดี?

ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี ปัญหาบ้านร้อนจึงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่เจ้าของบ้านมักประสบพบเจอ และเป็นปัญหาที่สร้างความไม่สบายกายและไม่สบายใจในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าในการเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อนอีกด้วย

โดยความร้อนภายในบ้านเกิดจากแหล่งความร้อนหลักๆ 2 แหล่ง คือ แหล่งกำเนิดความร้อนภายในบ้าน เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การหุงต้มอาหาร หรือร่างกายมนุษย์ และแหล่งกำเนิดความร้อนภายนอกบ้านซึ่งมาจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

ความร้อนภายในบ้านส่วนใหญ่แล้วมาจากดวงอาทิตย์ เพราะเมื่อแสงแดดตกกระทบกับเปลือกอาคารที่เป็นส่วนทึบ เช่น ผนัง และหลังคา แสงบางส่วนสะท้อนกลับก็จริง แต่แสงบางส่วนจะถูกดูดกลืนไว้แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนสะสมอยู่ที่เปลือกอาคาร ก่อนที่จะค่อยๆ ถ่ายเทเข้าสู่ภายในบ้าน ส่วนเปลือกอาคารที่เป็นส่วนใส เช่น กระจกหน้าต่าง หรือหลังคาใส แสงส่วนใหญ่จะสามารถทะลุผ่านเข้าไปในบ้าน กระทบกับวัตถุต่างๆ ในบ้านแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนสะสมในบ้านโดยตรง

ซึ่งเปลือกอาคารที่ได้รับผลจากแสงแดดมากที่สุดคือหลังคา เนื่องจากเป็นพื้นที่ในแนวนอนที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน รองลงมาคือส่วนผนัง ซึ่งผนังแต่ละด้านจะรับแสงแดดไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้บ้านยังสามารถดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์จากทางอื่นได้อีกด้วย โดยความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากนั้นความร้อนจากส่งแวดล้อมจะถูกถ่ายเทเข้าสู่บ้านโดยการพาความร้อนจากการเคลื่อนที่ของอากาศหรือลมพัด และการแผ่รังสีความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนจึงต้องคำนึงถึงการป้องกันหรือลดผลกระทบจากแสงแดดที่กระทบตัวบ้าน และสภาพแวดล้อมรอบบ้านเป็นหลัก โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. ออกแบบการวางทิศทางของบ้านให้เหมาะสม

วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนจะสร้างบ้านใหม่ โดยสามารถวางทิศทางของบ้านให้เหมาะสมได้ดังนี้

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

1.1 เลือกวางให้ด้านสั้นของบ้านอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้พื้นที่ผนังที่รับแดดมีน้อยที่สุด เพราะทิศตะวันออกและตะวันตกจะเป็นทิศที่มีแสงแดดสาดเข้าสู่ตัวบ้านมากที่สุด โดย ผนังด้านทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดตลอดครึ่งวันเช้า ผนังด้านทิศตะวันตกจะได้รับแสงแดดตลอดครึ่งวันบ่าย

1.2 เจาะช่องหน้าต่างเท่าที่จำเป็น หรือเจาะในด้านทิศเหนือ เพราะทิศเหนือเป็นทิศที่ได้รับแสงแดดน้อยที่สุดในทั้ง 4 ทิศ

1.3 วางทิศหน้าต่างให้มีทางลมเข้าและออก เพื่อให้ลมช่วยระบายความร้อนออกจากห้อง ลมประจำถิ่นในประเทศไทยพัดจากทิศใต้เป็นส่วนใหญ่และทิศเหนือในฤดูหนาว จึงควรวางหน้าต่างด้านทิศใต้และทิศเหนือ

1.4 หลีกเลี่ยงการใช้หลังคาแบน เนื่องจากเป็นหลังคาที่รับแดดมากที่สุดในทุกทิศทาง และควรออกแบบให้หลังคามีชายคาหรือกันสาดยื่นยาวออกมาบังหน้าต่างและผนัง เพื่อลดแสงแดดที่ส่องลงบนหน้าต่างและผนัง

2. เลือกใช้สีผนังภายนอกและหลังคาเป็นสีอ่อน

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

เนื่องจากวัตถุสีอ่อนจะสะท้อนแสงออกไปได้มากกว่า และสะสมความร้อนน้อยกว่าวัตถุสีเข้ม

3. ติดตั้งอุปกรณ์บังแดดให้กระจกหน้าต่างที่โดนแสงแดด

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

โดยติดตั้งอุปกรณ์บังแดดก่อนตกกระทบหน้าต่าง เช่น การติดตั้งกันสาด ระแนงบังแดด หรือม่านภายนอก จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการบังแดดหลังจากตกกระทบหน้าต่างแล้ว เช่น การติดตั้งม่านภายใน เนื่องจากแสงแดดที่ผ่านกระจกเข้ามาแล้วจะสะสมเป็นความร้อนอยู่ระหว่างม่านกับกระจก และจะค่อยๆ แผ่ความร้อนให้ภายในห้องต่อไป

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

4. ติดตั้งฉนวนบริเวณหลังคา และผนังด้านที่โดนแดดมากๆ

โดยฉนวนกันความร้อนมี 2 ประเภทหลัก คือ ฉนวนกันความร้อนแบบมวล (Mass Insulation) และฉนวนสะท้อนความร้อน (Reflective Insulation)

ฉนวนกันความร้อนแบบมวลมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน โดยเนื้อวัสดุจะมีค่าการนำความร้อนต่ำและมักจะเป็นวัสดุที่มีโพรงอากาศเล็กๆ ภายใน เพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อน ตัวอย่างฉนวนกันความร้อนประเภทนี้ เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass) โฟมโพลีสไตรีน (Polystyrene Foam/PS) โฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane Foam/PU) และโฟมโพลีเอทธีลีน (Polyethylene Foam/PE)

ส่วนฉนวนแบบสะท้อนความร้อน เป็นวัสดุที่มีความมันวาวใช้ในการสะท้อนความร้อนจากการแผ่รังสี เพื่อลดความร้อนไม่ให้ถูกดูดซับและทะลุผ่านเข้าไปในวัสดุ ตัวอย่างฉนวนแบบสะท้อนความร้อน เช่น แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum Foil Sheet) และเซรามิคโค้ทติ้ง (Ceramic Coating)

5. ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้กับผนังด้านที่โดนแดด และปลูกพืชคลุมดินแทนการเทพื้นคอนกรีตรอบบ้าน

เนื่องจากพืชจะสะสมความร้อนน้อยกว่าคอนกรีต นอกจากนี้อาจมีการขุดสระน้ำ และอาจมีน้ำพุหรือน้ำตก เพื่อให้ไอน้ำที่ระเหยลดอุณหภูมิของอากาศร้อนที่จะพัดเข้าสู่บ้าน

แก้ไขบ้านร้อน SCG HEIM เอสซีจี ไฮม์

สำหรับบ้านเอสซีจี ไฮม์ เราให้ความสำคัญในการป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้าน ตั้งแต่การะบวนการออกแบบบ้าน และการวาง layout บ้านและส่วนประกอบต่างๆบนที่ดิน สถาปนิกวางบ้านบนที่ดินโดยคำนึงถึงทิศทางแดด ลม และฟังก์ชั่นในการใช้งานให้เหมาะสม ส่วนวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านก็สำคัญโดยผนังของบ้านเอสซีจี ไฮม์เป็นผนังสองชั้นเสริมด้วยฉนวนใยแก้วกันความร้อนตรงกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนดีกว่าผนังก่ออิฐทั่วไป และบ้านเอสซีจี ไฮม์ยังมีระบบ Air Factory System ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่เข้า-ออกตัวบ้าน ทำให้เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านเอสซีจี ไฮม์ อากาศจึงเย็นเร็วและใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านทั่วไป