ขั้นตอนการสร้างบ้าน

กลับหน้าบ้านเอสซีจีไฮม์ ดีอย่างไร

โครงสร้างบ้าน

การผลิตโครงสร้างบ้าน บันได ผนัง ส่วนประกอบของบ้านแยกในโรงงานด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและหุ่นยนต์อัจฉริยะ ให้ได้มาตรฐานพร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนจะนำมายกตั้งประกอบหน้างาน เพื่อให้เจ้าของบ้านทุกคนมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของโครงสร้างบ้าน และยังลดปัญหาเรื่องคุณภาพฝีมือแรงงานและปัจจัยอื่นๆที่อาจกระทบต่อการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ