ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เลือกได้ครบทุกความต้องการ

อยู่ในงบประมาณที่ควบคุมได้

ภายในโปร่ง โล่งสบาย

ด้วยการออกแบบโดยใช้บานหน้าต่างกว้างและสูงเพื่อรับแสงธรรมชาติ

ปลอดภัย ไร้กังวล

ด้วยระบบล็อกนิรภัยแบบพิเศษในประตูและหน้าต่างทุกบาน

ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เลือกได้ครบทุกความต้องการ

ด้วระบบผนัง 2 ชั้น ป้องกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอก พร้อมหลอดไฟ LED ทั้งหลัง

แบบบ้าน TrustSeries

มิติใหม่...ของคุณภาพการอยู่อาศัย

เริ่ม 5 ล้านบาท

Trust Series - YOUR NEW CHAPTER OF LIVING มิติใหม่...ของคุณภาพการอยู่อาศัย ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เลือกได้ครบทุกความต้องการในงบประมาณที่ควบคุมได้

เลือกสไตล์บ้านที่ต้องการ

ContemporaryModernNature

Contemporary

แบบบ้าน TrustSeries T910 A

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 65.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 134.60 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T910 B

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 61.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 134.40 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T920 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 68.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 152.40 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T920 B

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 78.80 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 178.60 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T910 A1

2 Bedrooms0 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 51.10 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 99.10 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T920 A1

2 Bedrooms2 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 91.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 154.10 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T910 C

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 63.50 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 135.30 ตร.ม.

Modern

แบบบ้าน TrustSeries T820 C

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 174.40 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T810 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 66.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 134.20 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T820 A

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 70.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 152.20 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T820 B

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 68.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 152.00 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T810 B

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 63.50 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 135.30 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T820 D

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 165.80 ตร.ม.

Nature

แบบบ้าน TrustSeries T620 D

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 163.20 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T610 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 61.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 133.60 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T620 B

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 68.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 175.20 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T620 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 66.80 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 151.60 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T620 C

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 68.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 172.00 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T610 A1

1 Bedrooms0 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 51.10 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 99.10 ตร.ม.

แบบบ้าน TrustSeries T620 A1

3 Bedrooms2 คัน2 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 91.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 157.10 ตร.ม.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกบ้านตามความต้องการของคุณ SCG HEIM รับปรึกษาปรับแต่งบ้านให้ตรงตามความต้องการ