ดีไซน์หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการ

กับสไตล์ Contemporary Modern American Cottage และ Nature

โปร่ง โล่งสบาย

ด้วยบานหน้าต่างกว้างและสูงเป็นพิเศษเพื่อรับแสงธรรมชาติ

ฟังก์ชันครบสำหรับทุกคนในครอบครัว

ออกแบบทุกฟังก์ชันเพื่อการใช้งานอย่างลงตัว

พักผ่อนอย่างเต็มที่

ด้วยระบบผนัง 2 ชั้น และฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อนรอบตัวบ้าน พร้อมหลอดไฟ LED ทั้งหลัง

แบบบ้าน SmartSeries

เริ่มต้นความสุข...สู่ที่สุดแห่งการใช้ชีวิต

เริ่ม 7 ล้านบาท

Smart Series เริ่มต้นความสุข...สู่ที่สุดแห่งการใช้ชีวิต แบบบ้านพร้อมดีไซน์หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการ ฟังก์ชันครบสำหรับทุกคนในครอบครัว

เลือกสไตล์บ้านที่ต้องการ

ModernAmerican CottageContemporaryNature

Modern

แบบบ้าน SmartSeries S810 A

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.70 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 179.70 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 78.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 195.90 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 B

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 82.70 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 234.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S830 A

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 99.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 265.10 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S810 A1

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 120.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 161.50 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S810 B1

2 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms1 ชั้นขนาดที่ดิน 120.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 161.50 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 A3

4 Bedrooms2 คัน5 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 77.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 244.20 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 B3

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 77.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 244.20 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S830 A3

5 Bedrooms3 คัน5 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 87.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 273.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S830 B3

3 Bedrooms3 คัน4 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 87.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 273.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 AO3 (HOME OFFICE)

3 Bedrooms2 คัน5 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 68.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 240.30 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S830 AO3 (HOME OFFICE)

3 Bedrooms2 คัน6 Bathrooms3 ชั้นขนาดที่ดิน 76.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 280.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S820 C

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 74.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 223.80 ตร.ม.

American Cottage

แบบบ้าน SmartSeries S728 A

3 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 91.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 208.90 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S728 B

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.80 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 224.00 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S738 A

4 Bedrooms2 คัน5 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 105.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 258.40 ตร.ม.

Contemporary

New

แบบบ้าน SmartSeries S920 C

4 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 94.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 239.40 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S910 A

3 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 71.70 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 179.70 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S920 A

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 78.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 198.90 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S920 B

4 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 82.70 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 234.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S930 A

4 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 99.30 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 265.10 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S930 B

4 Bedrooms2 คัน5 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 120.20 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 295.40 ตร.ม.

Nature

แบบบ้าน SmartSeries S620 B

4 Bedrooms2 คัน4 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 87.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 206.30 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S620 A

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 92.00 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 204.60 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S630 A

4 Bedrooms2 คัน5 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 88.90 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 253.20 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S620 C

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 78.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 208.80 ตร.ม.

แบบบ้าน SmartSeries S620 D

4 Bedrooms2 คัน3 Bathrooms2 ชั้นขนาดที่ดิน 77.40 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 212.50 ตร.ม.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกบ้านตามความต้องการของคุณ SCG HEIM รับปรึกษาปรับแต่งบ้านให้ตรงตามความต้องการ