ผลงานบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ

ผลงานบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ

HARMONY Series 5

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 560 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 2

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ชั้นเดียว ขนาด 175 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

SMART Series 2

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ SMART Series ขนาด 162 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

HARMONY Series 5

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 795.97 ตารางเมตร

อ่านต่อ >