บริการจากเอสซีจี ไฮม์

ULTIMATE Series 5

: เรื่อง: SCG HEIM

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 430 ตารางเมตร

ภายนอกบ้าน - 1

ภายนอกบ้าน - 2

ภายนอกบ้าน - 3

Foyer

Living Room

Bathroom

Pantry พื้นที่จัดเตรียมอาหาร

โถงบันได

Master Bathroom