บริการจากเอสซีจี ไฮม์

ULTIMATE Series 2 - Signature Style

: เรื่อง: SCG HEIM

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 250 ตารางเมตร

ภายนอกบ้าน

Living Room

Pantry พื้นที่จัดเตรียมอาหาร

Family Room 

Bathroom