ข่าวสาร และโปรโมชั่น

งานอาคารภายนอกและงานตกแต่งภายใน

TRUST Series 2

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ TRUST Series ขนาด 260 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 2 - Signature Style

ผลงานก่อสร้างบ้านช้นเดียวเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 230 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

SMART Series 1

ผลงานก่อสร้างบ้านหน้าแคบเอสซีจี ไฮม์ SMART Series ขนาด 180 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

HARMONY Series 3

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ HARMONY Series ขนาด 258 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

ULTIMATE Series 2 - Signature Style

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ULTIMATE Series ขนาด 207 ตารางเมตร

อ่านต่อ >

SMART Series 1

ผลงานก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ SMART Series ขนาด 152 ตารางเมตร

อ่านต่อ >