ผลงานการสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารประเภทต่างๆ โดย SCG HEIM

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

อาคารสำนักงาน บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (OFFICE : SIAM RESEARCH AND INNOVATION)

OFFICE : SIAM RESEARCH AND INNOVATION
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวม : 1,484 ตร.ม.
จำนวนพนักงาน : 100 คน
ผู้ใช้งาน : กลุ่มนักวิจัย
แนวคิดการออกแบบ : สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ทำงานบริเวณด้านหน้าอาคารเดิม และเพิ่มคุณภาพการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น โดยใช้ระบบการก่อสร้างของเอสซีจี ไฮม์ มีลักษณะเป็นอาคารแนวยาว 2 ชั้น ซึ่งทางเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ได้ดำเนินการออกแบบตามแนวคิดของทีมผู้บริหารที่ห่วงใยและใส่ใจพนักงาน อยากให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
ฟังก์ชันการใช้งาน : • ส่วนต้อนรับ • โถงนิทรรศการ • ห้องประชุมใหญ่สำหรับแขก VIP • ห้องประชุมพนักงาน 4 ห้อง • ห้องพักผ่อนสำหรับพนักงาน • ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น • บริเวณพื้นที่ทำงาน • ห้องให้นมบุตร • ห้องงานระบบ • ห้อง server • ห้องเตรียมอาหาร • ห้องน้ำ

EXTERIOR DESIGN
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก

ออกแบบรูปทรงอาคารให้มีมิติที่โดดเด่น ทันสมัย สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรม ด้านปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีต และวัสดุทนไฟ เพิ่มความน่าสนใจโดยเลือกใช้วัสดุ Aluminium Cladding ตกแต่งอาคาร เน้นสีแดง เทา ขาว ซึ่งเป็นสีประจำองค์กร ทั้งแบบทึบ และแบบโปร่งสลับกันไปมา เพื่อสร้างจังหวะการออกแบบให้น่าสนใจมากขึ้น ส่วนบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ 3D Printing ที่ทางองค์กรคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา

INTERIOR DESIGN
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
1. พื้นที่ส่วนทำงาน จะเน้นความเป็นส่วนตัว เพื่อให้พนักงานมีสมาธิในการทำงาน พร้อมจัดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group
Meeting) ที่แทรกไว้หลายๆจุดในพื้นที่ทำงาน ให้พนักงานได้ระดมสมองหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

2. พื้นที่ส่วนผ่อนคลาย ออกแบบโดยเน้นบรรยากาศให้มีสีสันสนุกสนาน เป็นกันเอง จึงเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่หลากหลาย ให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง และพร้อมที่จะก้าวออกจากกรอบ เพื่อคิดค้นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

3. พื้นที่จัดแสดง ออกแบบเป็นโถงกว้างและเพดานสูง สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน้นออกแบบผนังโดยรอบห้องเป็นกระจก เพื่อให้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคาร

4. พื้นที่ส่วนประชุม ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับแขก VIP รองรับได้ถึง 30 ที่นั่ง และห้องประชุมสำหรับพนักงาน

5. พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ห้องพักผ่อนและทำกิจกรรมสำหรับพนักงาน ส่วนเตรียมอาหาร และห้องน้ำ

LANDSCAPE
ภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณทางเดินรอบอาคาร ปูพื้นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลาย และพื้นที่บริเวณสวน ทั้งสวนเดิมด้านหน้าและสวนใหม่ด้านหลังที่ตกแต่งเน้นพื้นที่สีเขียว โดยเลือกใช้พรรณไม้รูปทรงขนาดแตกต่างกัน จัดเรียงให้เกิดความสวยงาม ทั้งไม้ประดับ ไม้พุ่มเตี้ย และไม้ยืนต้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีสนามหญ้าสีเขียวสำหรับพัตต์กอล์ฟ ให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังว่างจากการทำงาน

สนใจงานอาคารสำนักงาน และอาคารประเภทต่างๆ โดย SCG HEIM
ติดต่อ SCG HEIM (สำนักงานใหญ่) 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 081 700 9219

หรือดูแบบตัวอย่างอาคาร WISDOM Series ได้ที่นี่ คลิก http://www.scgheim.com/house/wisdom.php