พูดคุยถึงประสบการณ์การสร้างบ้าน กับ คุณพิษณุ พานิชสุข

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สัมผัสประสบการณ์การสร้างบ้าน กับคุณพิษณุ พานิชสุข

เอสซีจี ไฮม์ เชิญลูกค้าที่สนใจบ้านเอสซีจี ไฮม์ พบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ตัวจริง เพื่อยืนยันที่สุดของคุณภาพการอยู่อาศัยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อคลายข้อสงสัยที่ยังคาใจโดยผู้อยู่อาศัยจริง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบ้านรุ่น ULTIMATE Series ของคุณพิษณุ พานิชสุข และบ้านรุ่น SMART Series ของคุณนเรนทร์ ศรีสกุลแก้ว และคุณชลธิชา วงศาโรจน์

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณพิษณุ พานิชสุข เจ้าของบ้านรุ่น ULTIMATE Series และคุณนเรนทร์ ศรีสกุลแก้ว และคุณชลธิชา วงศาโรจน์ เจ้าของบ้านรุ่น SMART Series ที่บอกเล่าประสบการณ์อย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง