ลูกค้าตัวจริงแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบ้าน SCG HEIM

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

เจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์แบ่งปันประสบการณ์การสร้างบ้าน

เอสซีจี ไฮม์ จัดกิจกรรมพิเศษเชิญลูกค้าที่สนใจบ้านเอสซีจี ไฮม์ พบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ตัวจริง เพื่อยืนยันที่สุดของคุณภาพการอยู่อาศัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อคลายข้อสงสัยที่ยังคาใจโดยผู้อยู่อาศัยจริง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบ้านเอสซีจี ไฮม์รุ่น ULTIMATE Series ของคุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต

SCG, เอสซีจี, เอสซีจี ไฮม์, SCG HEIM, scgheim, บ้านเอสซีจี, สร้างบ้าน SCG, แบบบ้าน SCG, บ้านดี, บ้าน scg

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต เจ้าของบ้านรุ่น ULTIMATE Series เปิดบ้านให้เยี่ยมชมอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

SCG, เอสซีจี, เอสซีจี ไฮม์, SCG HEIM, scgheim, บ้านเอสซีจี, สร้างบ้าน SCG, แบบบ้าน SCG, บ้านดี, บ้าน scg

SCG, เอสซีจี, เอสซีจี ไฮม์, SCG HEIM, scgheim, บ้านเอสซีจี, สร้างบ้าน SCG, แบบบ้าน SCG, บ้านดี, บ้าน scg

SCG, เอสซีจี, เอสซีจี ไฮม์, SCG HEIM, scgheim, บ้านเอสซีจี, สร้างบ้าน SCG, แบบบ้าน SCG, บ้านดี, บ้าน scg