กิจกรรมพิเศษพูดคุยกับเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ ตัวจริง

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

พบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ ตัวจริง เพื่อยืนยันที่สุดของคุณภาพการอยู่อาศัย

เอสซีจี ไฮม์ จัดกิจกรรมพิเศษพาลูกค้าที่สนใจบ้านเอสซีจี ไฮม์ พบเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์ตัวจริง เพื่อยืนยันที่สุดของคุณภาพการอยู่อาศัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อคลายข้อสงสัยที่ยังคาใจโดยผู้อยู่อาศัยจริง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบ้านของคุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต รวมถึงบ้านคุณณัฐภูมิ พิเศษสุขบันเทิง และคุณกนกวรรณ ตันกายา

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต เจ้าของบ้านรุ่น ULTIMATE Series รวมถึงบ้านคุณณัฐภูมิ พิเศษสุขบันเทิง และคุณกนกวรรณ ตันกายา เจ้าของบ้านรุ่น SMART Series ที่เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง