ขยายพื้นที่ให้บริการสร้างบ้าน SCG HEIM ครอบคลุม 74 จังหวัด

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ขยายพื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์

เอสซีจี ไฮม์ ขยายพื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้านครอบคลุม 74 จังหวัดแล้ววันนี้

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน SCG HEIMพื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน SCG HEIM

เงื่อนไข

- ค่าดำเนินการต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาด รุ่นบ้าน และระยะทางตามพื้นที่ให้บริการ
- เขตพื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา, ปัตตานี,นราธิวาส) เนื่องจากความไม่พร้อมของทีมงานสำหรับให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว