ข่าวสาร และโปรโมชั่น

แบบบ้านใหม่ 4 และ 5 ชั้นจากเอสซีจี ไฮม์

*เงื่อนไขโปรโมชั่น
- สามารถเลือกรับส่วนลดเงินสด หรือส่วนลดอาคารประกอบภายนอกบ้านและงานตกแต่งภายในอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- ส่วนลดอาคารประกอบภายนอกบ้านและงานตกแต่งภายในเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
- ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 28 ก.พ. 2562 เท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า