ข่าวสาร และโปรโมชั่น

รับความสุขส่งท้ายปี...กับแบบบ้านยอดนิยมจากเอสซีจี ไฮม์

*เงื่อนไขโปรโมชั่น
- มูลค่าเงินจอง จำนวนเท่าของส่วนลด และมูลค่าส่วนลดเป็นไปตามรุ่นและแบบมาตรฐานที่ระบุในตาราง
- มูลค่าส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสด หรือเงินสดทุกกรณี
- สิทธิ์ส่วนลดรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องทำสัญญาภายใน 60 วันหลังจากวันวางเงินจอง
- ระยะเวลาโปรโมชั่น ถึง 30 พ.ย. 2561
- รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า