ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ใหม่แบบบ้านสไตล์ Resort จากเอสซีจี ไฮม์ พิเศษสุด ราคา Pre-sale

แบบบ้านใหม่สไตล์ Resort จากบ้านเอสซีจี ไฮม์

พิเศษสุดกับราคา Pre-sale เฉพาะ HARMONY Series แบบ NATURE 640 B และ NATURE 630 C

พร้อมส่วนลดงานต่อเติมบ้านและงานตกแต่งภายในสูงสุด 2.5 ล้านบาท*

ราคา Pre-Sale เฉพาะ วันนี้ ถึง 15 ธ.ค. 60 เท่านั้น

SCGHEIM,รับสร้างบ้าน,เอสซีจี รับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,SCG รับสร้างบ้าน,บ้าน SCG, บ้าน HEIM, บ้านไฮม์,บ้านเอสซีจี

[คลิกดูแบบบ้าน NATURE 640 B] 

SCGHEIM,รับสร้างบ้าน,เอสซีจี รับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,SCG รับสร้างบ้าน,บ้าน SCG, บ้าน HEIM, บ้านไฮม์,บ้านเอสซีจี

[คลิกดูแบบบ้าน NATURE 630 C] 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. มูลค่าส่วนต่อเติมสำหรับสินค้ารายการ Option งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างส่วนต่อเติม และบริการขนย้ายที่บริษัทฯ เสนอให้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลดเงินสดเท่ากับมูลค่าที่เสนอได้
2. ขอสงวนสิทธิลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านภายใน 15 ธันวาคม 2560 และทำสัญญาปลูกสร้างบ้านภายใน 60 วันหลังจากวันวางเงินจอง
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นสมาชิก SCG Debenture Club
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด หรือเป็นส่วนลดค่าก่อสร้างตัวบ้าน ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไม่ถึงมูลค่าที่เสนอ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมโทร 021022800