ข่าวสาร และโปรโมชั่น

บ้านเอสซีจี ไฮม์ สร้างให้จนจบ ครบในที่เดียว

บ้านเอสซีจี ไฮม์ ให้คุณมากกว่าเดิม

เพียงจองบ้านวันนี รับเพิ่มไปเลยส่วนเติมบ้าน ทั้งครัว รั้ว โรงจอดรถ และงานตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุดถึง 2.5 ล้านบาท เรียกได้ว่าสร้างให้จนจบ ครบในที่เดียว

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. มูลค่าบน Voucher สำหรับใช้ซื้อสินค้ารายการ Option งานตกแต่งภายใน และงานก่อสร้างส่วนต่อเติมที่บริษัทฯ เสนอให้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลดเงินสดเท่ามูลค่าบน Voucher ได้
2. ลูกค้าต้องจองปลูกสร้างบ้านภายในเมษายน 2560 และทำสัญญาสร้างบ้านภายใน 60 วันหลังจากวันวางเงินจอง
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด หรือเป็นส่วนลดค่าก่อสร้างตัวบ้าน ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไม่ถึงมูลค่าที่ระบุบน Voucher
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า