ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน


16 ม.ค.-28 ก.พ. 2557

1.

กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ผ่านทาง www.scgheim.com

และเลือกวันเข้าไปพบเจ้าหน้าที่
เพื่อยื่นลงนามเอกสารด้วยตัวเอง
ที่สำนักงานขาย บ้าน เอสซีจี ไฮม์
ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

ภายในวันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 10:00 - 18:00 น.

หรือ

2.

ขอรับรายละเอียด
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
พร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ที่สำนักงานขาย บ้าน เอสซีจี ไฮม์
ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) แผนที่ CDC

ภายในวันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 10:00 - 18:00 น.

ยื่นเอกสาร


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ที่ต้องมายื่นในวันสมัครที่สำนักงานขายบ้าน เอสซีจี ไฮม์ ได้แก่

  • 1.บัตรประจำตัวประชาชน

  • 2.ต้นฉบับโฉนดที่ดินในจังหวัดที่กำหนด

  • 3.หนังสือยินยอม "ดาวน์โหลด"จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม และ/หรือ คู่สมรส แล้วแต่กรณี

เข้าชมการผลิต และ การติดตั้งบ้าน เอสซีจี ไฮม์


ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ชมการผลิตบ้าน เอสซีจี ไฮม์ ในโรงงาน
    ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ
  • และชมการติดตั้งบ้านที่รวดเร็วและแม่นยำ

นัดวันสำรวจพื้นที่


เข้าร่วมสำรวจที่ดินที่จะใช้ก่อสร้าง
ของผู้สมัครพร้อมเจ้าหน้าที่จากเอสซีจี ไฮม์

จับฉลาก


เข้าร่วมงานจับฉลาก ลุ้นโชค...รับบ้าน เอสซีจี ไฮม์
ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 16:00 - 21:00 น.

ที่สำนักงานขาย บ้าน เอสซีจี ไฮม์ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

ย้อนกลับ ดาวน์โหลดขั้นตอน