เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเอสซีจี ไฮม์

Live a Healthy Life

เพราะเครื่องปรับอากาศช่วยทำให้อากาศเย็น แต่ไม่ได้เติมอากาศใหม่เข้ามาในบ้าน บ้านทั่วไปจึงต้องใช้การเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท แต่มลพิษและฝุ่นละอองนอกบ้านกลายเป็นปัญหาที่ตามมา บ้านเอสซีจี ไฮม์เป็นบ้านที่สร้างด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากญี่ปุ่น ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ และหมุนเวียนภายในบ้านทั้งหลัง เริ่มตั้งแต่ Air Tightness System การประกอบบ้านปิดช่องว่างทุกรอยต่อทุกส่วนของบ้าน ทั้งประตู หน้าต่าง และระบบผนังด้วย Seal คุณภาพสูง โดยจะทำงานร่วมกับ Air Factory System ระบบหมุนเวียนอากาศพร้อมไส้กรอง 3 ชั้น ช่วยกรองอากาศใหม่ให้สะอาด ลดกลิ่นรบกวนจากภายนอก แล้วหมุนเวียนเข้าบ้านพร้อมออกซิเจน อากาศภายในบ้านจึงบริสุทธิ์ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น ละอองเกสร แบคทีเรีย เชื้อรา และปรับอุณหภูมิของอากาศให้ลดลงด้วย Heat Exchanger ก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน ระบบหมุนเวียนอากาศจะดูดอากาศเก่าภายในบ้านออกสู่ภายนอกบ้านตลอดเวลา คุณภาพอากาศภายในบ้านเอสซีจี ไฮม์ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทารก หรือผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

Air Factory System / Filtering

ระบบหมุนเวียนอากาศพร้อมไส้กรองอากาศ 3 ชั้น กรองอากาศใหม่ให้สะอาด และหมุนเวียนเข้าบ้านพร้อมออกซิเจน อากาศภายในบ้านจึงปราศจากฝุ่น ละอองเกสร สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และเชื้อรา ระบบการสร้างอากาศจะดูดอากาศเก่าภายในบ้านออกสู่ภายนอกบ้านตลอดเวลา